Selecteer een pagina

Privacy­verklaring

Via deze privacy­verklaring informeert Reaco je over de persoons­gegevens die ze verwerkt.

Contactgegevens

Reaco wordt vertegenwoordigd door Nicole de Swart.

Stedehof 5
9408 HH Assen
team@reaco.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reaco verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoons­gegevens die wij verwerken:

 • Bij inschrijving voor een online cursus:
  • Voor welke cursus je je hebt ingeschreven
  • Voor- en achternaam cursist
  • E-mailadres cursist
  • Factuurgegevens:
   • bedrijfsnaam
   • adresgegevens
   • inkoopnummer
 • Bij bestellen van een fysiek boek:
  • Welk boek je besteld hebt
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bezorgadres
  • Factuurgegevens:
   • bedrijfsnaam
   • adresgegevens
   • inkoopnummer
 • Bij het aanvragen van de gratis informatie die wij delen in bijvoorbeeld e-books, video’s en blogartikelen:
  • Welke informatie je hebt aangevraagd
  • Voornaam
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons­gegevens verwerken

Reaco verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van de (betaalde en gratis) producten en diensten die je bij ons afgenomen hebt
 • Het factureren van de afgenomen producten en diensten en het innen van de verschuldigde bedragen
 • Je informeren over wijzigingen in onze producten en diensten en loyaliteitsacties
 • Productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening en informatievoorziening

Geautomatiseerde besluitvorming

Reaco neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reaco) tussen zit.

Hoe lang we persoons­gegevens bewaren

Reaco bewaart je persoons­gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar­termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zolang je deelneemt aan een van onze programma’s of cursussen:
  • Voor-en achternaam
  • E-mailadres
 • Zolang je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of de gratis informatie die we delen:
  • Welke producten en diensten je bij ons afgenomen hebt
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
 • Zolang wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren:
  • Factuurgegevens

Je gegevens worden opgeslagen in ActiveCampaign.

Als je je voor een online cursus inschrijft, komt je bestelling in de webshop WooCommerce en het boekhoud­programma Acumulus, en betaal je via de betaaldienstverlener Mollie. Als je een boek bestelt, slaan we je bestelling in de database van requirementsanalist.nl op en betaal je via betaaldienstverlener Sisow.

Delen van persoons­gegevens met derden

Reaco verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reaco gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij ons mag je altijd je persoons­gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast kun je je toestemming voor de gegevens­verwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoons­gegevens door ons.

Wil je je gegevens inzien, bezwaar maken of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevens­verwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar team@reaco.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteits­bewijs bij het verzoek mee te sturen. Daarin mag je, ter bescherming van je privacy, je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger­service­nummer (BSN) zwart maken.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht­houder, de Autoriteit Persoons­gegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoons­gegevens beveiligen

Reaco neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar­making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met ons op via team@reaco.nl.